نویسنده = حق پناه، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. فلسفه مجازات جَلد در فقه و حقوق بشر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 121-137

محمد علی حق پناه