نویسنده = کریمی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مبانی فقهی مجازات زندان در اسلام

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 138-152

محمد علی کریمی