نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اصل اباحه و اصل حلیت در فقه و حقوق ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 7-13

10.22034/jaml.2021.242827

طیبه قدرتی؛ عرفان حیدری