نویسنده = سید عباس جزایری
تعداد مقالات: 3
1. جرم شناسی بالینی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.527246.1007

امیر قائدی؛ سید عباس جزایری


2. جرم شناسی بالینی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 89-113

10.22034/jaml.2021.244693

سید عباس جزایری؛ امیر قائدی


3. ابعاد مسئولیت‌های حقوقی مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 41-58

10.22034/jaml.2021.242831

سید عباس جزایری؛ امیر قائدی