نویسنده = مرتضی رحیمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شهادت متکدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.526316.1002

مرتضی رحیمی؛ علی محمودی کاکولی


2. بررسی شهادت متکدی

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 123-144

10.22034/jaml.2021.244695

مرتضی رحیمی؛ علی محمودی کاکولی