نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تبعیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی از نظر هیئت منصفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.526616.1004

فرزانه مددی زاده؛ میثم تارم