نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. گفتمان اخلاقی مدیران از دیدگاه فقه و حقوق

دوره 2، شماره 7، آذر 1400، صفحه 176-155

10.22034/jml.2021.248303

مجتبی غفاری؛ پیمان مددی