کلیدواژه‌ها = مصالح خانوادگی
واکاوی اذن ولی قهری در اشتغال زنان از منظر فقه و حقوق

دوره 3، شماره 11، آبان 1401، صفحه 177-201

10.22034/jml.2022.696789

عبدالجبار زرگوش نسب؛ مژگان محمدی