کلیدواژه‌ها = Jurisprudence
تعداد مقالات: 7
1. Happiness in Islamic jurisprudence

دوره 2، شماره 7، آذر 1400، صفحه 193-177

10.22034/jml.2021.248304

ایران سلیمانی


4. فلسفه مجازات جَلد در فقه و حقوق بشر

دوره 1، شماره 3، آذر 1399، صفحه 121-137

محمد علی حق پناه


5. بررسی مبانی فقهی مجازات زندان در اسلام

دوره 1، شماره 3، آذر 1399، صفحه 138-152

محمد علی کریمی


6. پولشویی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399

احمد بلندنظر