کلیدواژه‌ها = طلاق
واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران

دوره 3، شماره 9، تیر 1401، صفحه 28-7

10.22034/jml.2022.252877

حمید ابهری؛ مهدی طالقان غفاری؛ ستاره ایوبی؛ احسان نعمتی


واکاوی فقهی حقوقی طلاق در خانواده

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 125-142

10.22034/jaml.2021.242835

فروزان علائی نوین؛ اسماء کریمی