کلیدواژه‌ها = حقوق زنان
اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.528040.1012

آرام رجب زاده؛ شهلا ستوده؛ پیمان حکیم زاده خوئی


حقوق غیرمالی زن درحقوق ایران و بین‌الملل

دوره 2، شماره 7، آذر 1400، صفحه 48-21

10.22034/jml.2021.248298

داود عباسی؛ شیرین رمضانی


اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران

دوره 2، شماره 5، خرداد 1400، صفحه 63-89

10.22034/jaml.2021.244692

پیمان حکیم زاده خوئی؛ آرام رجب زاده؛ شهلا ستوده