موضوعات = حقوق جزا
تعداد مقالات: 8
1. حکم قتل عمد اضطراری با رویکردی بر حالت تزاحم در فقه و حقوق ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 1-9

10.22034/jaml.2021.244689

مهشید میری بالاجورشری؛ امیررضا محمودی


2. بررسی فقهی قاعده‌ی ارشاد جاهل و نقش آن در تربیت فرزند

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 1-13

10.22034/jaml.2021.244690

محمدامین سلگی؛ محمد حسن گلی شیردار


3. نقش وکیل در تقلیل دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز به طریق داوری

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 1-26

10.22034/jaml.2021.244691

علیرضا اسماعیلی؛ حیدر باقری اصل


4. اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 1-16

10.22034/jaml.2021.244692

پیمان حکیم زاده خوئی؛ آرام رجب زاده؛ شهلا ستوده


5. جرم شناسی بالینی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 1-15

10.22034/jaml.2021.244693

سید عباس جزایری؛ امیر قائدی


7. بررسی شهادت متکدی

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 1-13

10.22034/jaml.2021.244695

مرتضی رحیمی؛ علی محمودی کاکولی


8. وضعیت فقهی و حقوقی پدیده ترانس سکسوالیسم

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 1-27

10.22034/jaml.2021.244697

محسن برهانی؛ محسن بخشی