نمایه نویسندگان

آ

 • آذرین، زیبا نظارت بر مجرمان روانی خطرناک در پرتو ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ چالش‌ها و راهکارها [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 88-71]

ا

 • ابهری، حمید واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 28-7]
 • اسداف، توفیق تعلیق عدالت کیفر تعزیری بر بنیادهای وقوع جرم [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 7-21]
 • افضلی گروه، روح الله جایگاه نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 173-152]
 • اکبرزاده، رجب جبران خسارت‌های عاطفی وارد شده به شخص در نتیجه ایراد آسیب فیزیکی به نزدیکان [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 59-41]
 • امین، سیدعلیرضا بازخوانی مرجحات در فرض تزاحم میان احکام شرعی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 148-129]
 • ایزدی راد، رویا فساد اداری و راهکارهای حقوقی مقابله با آن [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 131-116]
 • ایوبی، ستاره واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 28-7]

ب

 • بابایی، پریچهر جبران خسارت‌های عاطفی وارد شده به شخص در نتیجه ایراد آسیب فیزیکی به نزدیکان [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 59-41]
 • بذرپاچ، حمید واکاوی مبانی تقسیم مساوی بیت المال با تکیه بر قاعده عدل و انصاف [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 128-107]
 • بیگی، جمال جرم انگاری فعالیت های مجرمانه ناشی از فناوری هارپ در سنجه قواعد فقهیه [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 70-55]

پ

 • پور قهرمانی، بابک جرم انگاری فعالیت های مجرمانه ناشی از فناوری هارپ در سنجه قواعد فقهیه [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 70-55]

ج

 • جزایری، سید عباس شنود مکالمات از منظر حقوق کیفری ایران فقه امامیه، اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 166-149]
 • جزایری، سید عباس امکان سنجی تحقق ربا در خسارت تاخیر تادیه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 75-60]

ر

 • رحمانیان، مرتضی فساد اداری و راهکارهای حقوقی مقابله با آن [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 131-116]
 • رضائیان، رامین موانع اجرای آرای داوری داخلی و بین المللی با رویکردی بر اصل 139 قانون اساسی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 196-173]

ز

 • زارع، اکبر مطالعه جرم شناختی بزهکاری زندانیان [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 151-132]
 • زارعی، نرجس مبانی شروط سیاسی در مسائل صرفاً فنی حقوق قراردادی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 54-29]

س

 • سلیمانی، ایران ابعاد کیفری عدم کاوش وپاکسازی منطقه رزمایش و میادین تیر نیروهای مسلح در پرتو اتهام تسبیب در ایراد صدمه جسمانی و بی احتیاطی و بی مبالاتی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 115-92]

ش

 • شمسی پور، غلامرضا مبانی شروط سیاسی در مسائل صرفاً فنی حقوق قراردادی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 54-29]
 • شهرانی، محمود شنود مکالمات از منظر حقوق کیفری ایران فقه امامیه، اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 166-149]

ط

 • طالقان غفاری، مهدی واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 28-7]

ع

 • عباسی، مصطفی ویژگی‌های انحصاری قواعد حقوقی – اخلاقی در حقوق فناوری های زیستی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 91-76]
 • عزیزالهی، حجت واکاوی مبانی تقسیم مساوی بیت المال با تکیه بر قاعده عدل و انصاف [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 128-107]
 • علی اصغرزاده، فاطمه امکان سنجی تحقق ربا در خسارت تاخیر تادیه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 75-60]
 • عمانی، مهدی جرم انگاری فعالیت های مجرمانه ناشی از فناوری هارپ در سنجه قواعد فقهیه [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 70-55]

ف

 • فرزانه، توحید مطالعه جرم شناختی بزهکاری زندانیان [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 151-132]

ق

 • قلعه شاخانی، سجاد جایگاه و وضعیت نهاد داوری در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 192-167]
 • قنبری، ابوالفضل فساد اداری و راهکارهای حقوقی مقابله با آن [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 131-116]

م

 • محمدی، بهمن جایگاه نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 173-152]
 • محمدی بلبان اباد، فراست پدیدار نگاری لزوم هم آیینی زوجین [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 106-89]
 • محمودی، امیررضا ویژگی‌های انحصاری قواعد حقوقی – اخلاقی در حقوق فناوری های زیستی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 91-76]
 • مقیمی، مهدی واکاوی شاخص های لازم برای تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوا در تحقیقات مقدماتی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 28-40]
 • موثقی، حسن چالش‌ها و موانع تحقق دموکراسی در قاره آفریقا [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 207-193]
 • میرشکاری، مهتاب واکاوی شاخص های لازم برای تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوا در تحقیقات مقدماتی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 28-40]
 • میری بالاجورشری، سیده مهشید ویژگی‌های انحصاری قواعد حقوقی – اخلاقی در حقوق فناوری های زیستی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 91-76]

ن

 • نعمتی، احسان واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 28-7]
 • نعیمی، اشکان بازخوانی مرجحات در فرض تزاحم میان احکام شرعی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 148-129]
 • نفر، زینب نظارت بر مجرمان روانی خطرناک در پرتو ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ چالش‌ها و راهکارها [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 88-71]

ه

 • هدایتی چنانی، رحمان ابعاد کیفری عدم کاوش وپاکسازی منطقه رزمایش و میادین تیر نیروهای مسلح در پرتو اتهام تسبیب در ایراد صدمه جسمانی و بی احتیاطی و بی مبالاتی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 115-92]