دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تیر 1401، صفحه 7-290 
ویژگی‌های انحصاری قواعد حقوقی – اخلاقی در حقوق فناوری های زیستی

صفحه 91-76

10.22034/jml.2022.253318

امیررضا محمودی؛ سیده مهشید میری بالاجورشری؛ مصطفی عباسی


فساد اداری و راهکارهای حقوقی مقابله با آن

صفحه 131-116

10.22034/jml.2022.253321

مرتضی رحمانیان؛ ابوالفضل قنبری؛ رویا ایزدی راد