اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمد رسول آهنگران

استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ahangaranut.ac.ir

معاون سردبیر

دکتر روح الله افضلی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

afzaligorooh58gmail.com
+989196523692
0000-0002-7274-109X

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد رسول آهنگران

استاد دانشگاه تهران

ahangaranut.ac.ir

دکتر عبدالرضا محمد حسین زاده

دانشیار

dr.a.alizadehjaml.ir
+989196523692

دکتر جواد صالحی

دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران

www.magiran.com/author/profile/446616
javadsalehipnu.ac.ir
+989196523692
0000-0002-7402-1176

دکتر ابوالفضل علیشاهی

دانشیار دانشگاه فرهنگیان تهران

www.magiran.com/author/profile/440101
a.alishahicfu.ac.ir
0000-0001-7205-759X

دکتر عبدالجبار زرگوش نسب

دانشیار دانشگاه ایلام

dr.zargooshnasabjaml.ir

دکتر جلال ایرانمنش

استادیار دانشگاه شهید باهنر

dr.iranmaneshjaml.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر توفیق اسداف

استادیار دانشگاه باکو و هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

dr.t.asadovjaml.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر غلامعلی سنجری

استادیار جامعه المصطفی العالمیه

dr.gh.sanjarijaml.ir

دکتر رجب اکبرزاده

استادیار دانشگاه پیام نور قم

dr.r.akbarzadehjaml.ir

دکتر حسین عندلیب

استاد حوزه و دانشگاه

dr.anbalibjaml.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عبدالله علیزاده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران

a.alizadehmou.ir
+989196523692
0000-0002-4418-189X

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر زهرا ساعدی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

dr.z.saedijaml.ir

دکتر مسعود خدیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اراک

dr.m.khadimijaml.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر طاهر امینی گلستانی

هیئت تحریریه بین المللی

t.aminiiipr.ir
0000000307463297

مشاور علمی

دکتر محمود مهدیزاده

مشاور علمی

dr.m.mehdizadehjaml.ir

دبیر منطقه ای

دکتر سمانه موسی پور

دبیر منطقه ای

alsareyehyahoo.com
0000-0002-5043-9180


- کارشناس دبیرخانه کنفرانس بین المللی دانشگاه خوارزمی 

- پژوهعشگر برتر 

- استاد دانشگاه 

 

 

ویراستار

یدالله رضانژاد

ویراستار

y.rezanejadjaml.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر مجتبی محسنی

هیئت تحریریه مشورتی

dr.m.mohsenijaml.ir

دکتر مهدی بهره مند

هیئت تحریریه مشورتی

dr.m.bahremandjaml.ir

مدیر مسئول

دکتر عبدالله علیزاده

Iran.Qom

a.alizadehmou.ir
+989196523692
0000-0002-4418-189X

اعضای هیات تحریریه بین المللی

حسین حاتمی

حقوق مدنی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه استانبول

dergipark.org.tr/tr/pub/@huseyinhatemi
hhatemiticaret.edu.tr
0000-0001-7098-8294

h-index: dergipark.org.tr/tr/pub/@huseyinhatemi  

پرفسورصلاح عبد الحسین مهدی

عضو هیئت علمی دانشگاه کوفه عراق

dr.salahabdulhusseinmahdijaml.ir

پرفسورعلاء نافع

عضو هیئت علمی دانشگاه بصره

dr.alaanafeejaml.ir

نماینده کشور

مقداد حمیدزاده

مدیر نمایندگی فصلنامه در کشور انگلیس

dr.hamidzadehjaml.ir
0000-0002-9037-6946

دبیر اجرایی ارشد

مهدی بیرانوند

مدیر اجرایی ارشد

m.biranvandjaml.ir
09120521653

مدیر اجرایی

دکتر احمد بلندنظر

مدیر اجرایی

dr.a.bolandnazarjaml.ir

تیم اجرایی

شهلا ستوده

تیم اجرایی

sh.sotodehjaml.ir

آرام رجب زاده

تیم اجرایی

a.rajabzadehjaml.ir

نقش اختیاری 1

شهلا ستوده

نماینده فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین در شهر تبریز

dr1.a.alizadehjaml.ir