اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 199
تعداد پذیرش 35
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 44
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 3

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 106
تعداد مشاهده مقاله 99503
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6959
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 13 روز
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش 31 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 24 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 35 روز
درصد پذیرش 18 %