اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 162
تعداد پذیرش 31
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 41
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 3

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 86
تعداد مشاهده مقاله 80504
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4752
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 12 روز
متوسط زمان داوری 3 روز
متوسط زمان پذیرش 28 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 18 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 21 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 35 روز
درصد پذیرش 19 %