اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 26
تعداد پذیرش 4
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 3
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 0

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 32
تعداد مشاهده مقاله 1647
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 134
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 12 روز
متوسط زمان داوری 3 روز
متوسط زمان پذیرش 27 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 9 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 15 %