اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 57
تعداد پذیرش 15
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 10
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 50
تعداد مشاهده مقاله 10260
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1147
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 16 روز
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش 30 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 42 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 10 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 54 روز
درصد پذیرش 26 %