اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 231
تعداد پذیرش 45
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 46
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 3

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 118
تعداد مشاهده مقاله 122986
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10943
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 13 روز
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش 49 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 24 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 35 روز
درصد پذیرش 19 %