اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 67
تعداد پذیرش 17
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 15
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 60
تعداد مشاهده مقاله 17333
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2048
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 15 روز
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش 32 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 42 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 14 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 2 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 54 روز
درصد پذیرش 25 %