نویسنده = علی کمیلی پور
داوری دعاوی مالکیت فکری از مجرای رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22034/jml.2022.525933.1096

علی کمیلی پور؛ مائده چینی ساز؛ فائزه مجلسی


الأسرار التجاریة فی القوانین العراقیة،الإیرانیة والوثائق الدولیة

دوره 6، شماره 15، مهر 1402

10.22034/jml.2023.551574.1240

علی کمیلی پور؛ جیهان عباس محسن؛ محمد صادق میرزایی نیا


داوری دعاوی مالکیت فکری از مجرای رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران

دوره 2، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 89-106

10.22034/jml.2022.251234

علی کمیلی پور؛ مائده چینی ساز؛ فائزه مجلسی