نویسنده = مجتبی غفاری
نظام حقوقی ثبت املاک

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 184-198

10.22034/jaml.2021.242838

مجتبی غفاری؛ پیمان مددی