نویسنده = پیمان مددی
گفتمان اخلاقی مدیران از دیدگاه فقه و حقوق

دوره 2، شماره 7، آذر 1400، صفحه 176-155

10.22034/jml.2021.248303

مجتبی غفاری؛ پیمان مددی


نظام حقوقی ثبت املاک

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 184-198

10.22034/jaml.2021.242838

مجتبی غفاری؛ پیمان مددی