نویسنده = �������������������� ����������
بررسی فقهی اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22034/jml.2022.549922.1123

خلیل اله احمدوند؛ فائزه آهنگرنژاد


بررسی فقهی اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان

دوره 2، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 132-107

10.22034/jml.2022.251235

خلیل اله احمدوند؛ فائزه آهنگرنژاد