نویسنده = ���������� ����������������
بررسی فقهی قاعده‌ی ارشاد جاهل و نقش آن در تربیت فرزند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.530514.1026

محمدامین سلگی؛ محمد حسن گلی شیردار


بررسی فقهی قاعده‌ی ارشاد جاهل و نقش آن در تربیت فرزند

دوره 2، شماره 5، خرداد 1400، صفحه 19-39

10.22034/jaml.2021.244690

محمدامین سلگی؛ محمد حسن گلی شیردار