نویسنده = ���������� ��������
جرم انگاری فعالیت های مجرمانه ناشی از فناوری هارپ در سنجه قواعد فقهیه

دوره 3، شماره 9، تیر 1401، صفحه 70-55

10.22034/jml.2022.252879

مهدی عمانی؛ جمال بیگی؛ بابک پور قهرمانی