کلیدواژه‌ها = مجازات
بررسی مبانی فقهی مجازات زندان در اسلام

دوره 1، شماره 3، آذر 1399، صفحه 138-152

محمد علی کریمی