کلیدواژه‌ها = عدالت
بایسته های فقه عمران و شهرسازی با درنگی در اندیشه های آیت الله خامنه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/jml.2024.2019193.1334

ناصر صفائیان حمزه کلائی؛ علی محمدیان