کلیدواژه‌ها = مسئولیت کیفری
جایگاه مسئولیت اعتباری درحقوق کیفری ایران

دوره 8، شماره 17، اسفند 1402

10.22034/jml.2024.712261

مصطفی عباسی؛ محدثه قوامی پور سرشکه؛ حامد نبی زاده؛ بهزاد ملایی بالستانی


جرم شناسی بالینی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

دوره 2، شماره 5، خرداد 1400، صفحه 89-113

10.22034/jaml.2021.244693

سید عباس جزایری؛ امیر قائدی