کلیدواژه‌ها = اجرای تعهد
بررسی ماهیت و آثار ایفاء به غیر موضوع متعهدبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/jml.2024.710202

فاطمه رجایی