موضوعات = حقوق
پوزیتیویسم حقوقی در گفتگوی میان جان آستین و هارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22034/jml.2022.560580.1189

جعفر سلمان زاده؛ علی عبداله پور


بررسی فقهی و حقوقی حفظ محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/jml.2022.557462.1179

ایران سلیمانی


واکاوی مماثلت در اجرای قصاص نفس از منظر فقه مقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.22034/jml.2024.546539.1098

وحید نکونام


تعارض فرزندخواندگی در قوانین کشورها

دوره 7، شماره 16، دی 1402، صفحه 7-21

10.22034/jml.2023.709832

محسن ولایتی؛ معصومه کوچکی


نگرشی بر بحث خاتمه داوری در داوری بین المللی

دوره 7، شماره 16، دی 1402

10.22034/jml.2023.709866

اکبر زارع؛ آرزو تدین؛ علیرضا نوجوان


مبانی شهرسازی در فقه اسلاامی

دوره 6، شماره 15، مهر 1402

10.22034/jml.2023.708079

حمید بذرپاچ؛ حجت عزیزالهی


الأسرار التجاریة فی القوانین العراقیة،الإیرانیة والوثائق الدولیة

دوره 6، شماره 15، مهر 1402

10.22034/jml.2023.551574.1240

علی کمیلی پور؛ جیهان عباس محسن؛ محمد صادق میرزایی نیا


تحلیل تطبیقی ادله نقلی سببیت امارات در نگاه امامیه و اهل سنت، رهیافت و چالش‌ها

دوره 5، شماره 14، مرداد 1402

10.22034/jml.2023.706842

منوچهر خدارحمی؛ سعید خدادادی؛ ابراهیم مومنی؛ حسین رضایی