موضوعات = حقوق
پوزیتیویسم حقوقی در گفتگوی میان جان آستین و هارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22034/jml.2022.560580.1189

جعفر سلمان زاده؛ علی عبداله پور


بررسی فقهی و حقوقی حفظ محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/jml.2022.557462.1179

ایران سلیمانی


مبانی شهرسازی در فقه اسلاامی

دوره 6، شماره 15، مهر 1402

10.22034/jml.2023.708079

حمید بذرپاچ؛ حجت عزیزالهی


الأسرار التجاریة فی القوانین العراقیة،الإیرانیة والوثائق الدولیة

دوره 6، شماره 15، مهر 1402

10.22034/jml.2023.551574.1240

علی کمیلی پور؛ جیهان عباس محسن؛ محمد صادق میرزایی نیا


بررسی مالکیت بر اعیان و منافع با رویکرد فقههی و حقوقی

دوره 5، شماره 14، مرداد 1402

10.22034/jml.2023.706809

احمد یوسفی صادقلو؛ محمدرضا رباعی


تحلیل تطبیقی ادله نقلی سببیت امارات در نگاه امامیه و اهل سنت، رهیافت و چالش‌ها

دوره 5، شماره 14، مرداد 1402

10.22034/jml.2023.706842

منوچهر خدارحمی؛ سعید خدادادی؛ ابراهیم مومنی؛ حسین رضایی


Jurisprudence and legal review of environmental protection

دوره 5، شماره 14، مرداد 1402

10.22034/jml.2023.706846

ایران سلیمانی


تبیین مهریه زوجه وتاثیر شرط عدم مهر بر ثبات نکاح از نقطه نظر فقه و حقوق ایران

دوره 5، شماره 13، اردیبهشت 1402

10.22034/jml.2023.704673

محمود باقری؛ سجاد جعفری؛ سید محمد آیتی نجف آبادی


مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال گشت ارشاد

دوره 5، شماره 13، اردیبهشت 1402

10.22034/jml.2023.704680

اصغر محمودی؛ سولماز تقی خانی


تحلیل ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین

دوره 3، شماره 12، اسفند 1401

10.22034/jml.2023.702097

حسن موثقی؛ آیت مولایی؛ لیندا موثقی


تحولات اجرای حقوق بشر دوستانه در جنگ‌‌های دریایی

دوره 3، شماره 11، آبان 1401، صفحه 23-45

10.22034/jml.2022.696782

پیمان حکیم زاده خوئی؛ صفیه طلایی