موضوعات = حقوق جزا
بررسی شاخصهای لازم برای تعامل ضابطان دادگستری با سایرقوای حاکمه در تحقیقات مقدماتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22034/jml.2022.553786.1155

مهتاب میرشکاری


امکان‌سنجی ضرورت تصویب کنوانسیون بین‌المللی مقابله با ارتکاب جرایم تروریستی علیه محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/jml.2024.2019841.1338

علیرضا شکربیگی؛ پیمان نمامیان


واکاوی خودکشی در حقوق ایران با جستاری به حقوق برخی کشورها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.22034/jml.2024.1988533.1230

رضا عسگری؛ محمد جواد حیدری


تحلیل جرایم بازرگانی در حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22034/jml.2024.2016382.1322

حمیدرضا حاجی زاده


مبانی و معیارهای حاکم بر جرم انگاری جرایم نوپدید در شبکه های اجتماعی با چشم انداز مدیریت پیشگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22034/jml.2023.2002489.1266

امین امیریان فارسانی؛ سمیه احمد زاده


استعمال سامانه‌های نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران با نگاهی به کشور انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.22034/jml.2024.2022788.1346

علیرضا شکربیگی؛ مهدی حریری


بازدارندگی ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از ادای دین ( کاوشی در فقه و حقوق موضوعه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22034/jml.2024.2012398.1302

عادل ساریخانی؛ علی نبی


سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات حبس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.22034/jml.2024.2026893.1366

مرتضی محمدی؛ بهروز جوانمرد؛ زهرا درافشان طباطبائی


جایگاه مسئولیت اعتباری درحقوق کیفری ایران

دوره 8، شماره 17، اسفند 1402

10.22034/jml.2024.712261

مصطفی عباسی؛ محدثه قوامی پور سرشکه؛ حامد نبی زاده؛ بهزاد ملایی بالستانی


پیشگیری و برخورد کیفری با مفاسد اقتصادی

دوره 8، شماره 17، اسفند 1402

10.22034/jml.2024.2025205.1356

رضا فانی؛ فاطمه عادلی باسمنج


نگرشی بر حقوق کودکان در اسناد ملی و بین المللی

دوره 8، شماره 17، اسفند 1402

10.22034/jml.2024.2025385.1358

سینا زارع؛ غلامعلی سنجری


ماهیت حقوقی دیه

دوره 8، شماره 17، اسفند 1402

10.22034/jml.2024.712279

اسرافیل سبحانی؛ محسن بخشی


چالش های تقنینی اصل صلاحیت واقعی

دوره 8، شماره 17، اسفند 1402

10.22034/jml.2023.1995902.1244

علی احمدی فر؛ محمدرضا اعزازی


بررسی و نقد نظریه مداخله حداقلی دولت در حقوق خانواده

دوره 8، شماره 17، اسفند 1402

10.22034/jml.2024.2014796.1325

سعید خدادادی؛ حسین رنجبر؛ علی ضالحی؛ جمال فلاح تفتی؛ منوچهر خدارحمی


تعارض فرزندخواندگی در قوانین کشورها

دوره 7، شماره 16، دی 1402، صفحه 7-21

10.22034/jml.2023.709832

محسن ولایتی؛ معصومه کوچکی