موضوعات = حقوق بین الملل
داوری دعاوی مالکیت فکری از مجرای رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22034/jml.2022.525933.1096

علی کمیلی پور؛ مائده چینی ساز؛ فائزه مجلسی


جایگاه مسئولیت اعتباری درحقوق کیفری ایران

دوره 8، شماره 17، اسفند 1402

10.22034/jml.2024.712261

مصطفی عباسی؛ محدثه قوامی پور سرشکه؛ حامد نبی زاده؛ بهزاد ملایی بالستانی


نگرشی بر حقوق کودکان در اسناد ملی و بین المللی

دوره 8، شماره 17، اسفند 1402

10.22034/jml.2024.2025385.1358

سینا زارع؛ غلامعلی سنجری


ماهیت حقوقی دیه

دوره 8، شماره 17، اسفند 1402

10.22034/jml.2024.712279

اسرافیل سبحانی؛ محسن بخشی


چالش های تقنینی اصل صلاحیت واقعی

دوره 8، شماره 17، اسفند 1402

10.22034/jml.2023.1995902.1244

علی احمدی فر؛ محمدرضا اعزازی


تعارض فرزندخواندگی در قوانین کشورها

دوره 7، شماره 16، دی 1402، صفحه 7-21

10.22034/jml.2023.709832

محسن ولایتی؛ معصومه کوچکی


نگرشی بر بحث خاتمه داوری در داوری بین المللی

دوره 7، شماره 16، دی 1402

10.22034/jml.2023.709866

اکبر زارع؛ آرزو تدین؛ علیرضا نوجوان


مبانی شهرسازی در فقه اسلاامی

دوره 6، شماره 15، مهر 1402

10.22034/jml.2023.708079

حمید بذرپاچ؛ حجت عزیزالهی