موضوعات = حقوق بین الملل
مبانی شهرسازی در فقه اسلاامی

دوره 6، شماره 15، مهر 1402

10.22034/jml.2023.708079

حمید بذرپاچ؛ حجت عزیزالهی


بررسی مالکیت بر اعیان و منافع با رویکرد فقههی و حقوقی

دوره 5، شماره 14، مرداد 1402

10.22034/jml.2023.706809

احمد یوسفی صادقلو؛ محمدرضا رباعی


Jurisprudence and legal review of environmental protection

دوره 5، شماره 14، مرداد 1402

10.22034/jml.2023.706846

ایران سلیمانی


تبیین مهریه زوجه وتاثیر شرط عدم مهر بر ثبات نکاح از نقطه نظر فقه و حقوق ایران

دوره 5، شماره 13، اردیبهشت 1402

10.22034/jml.2023.704673

محمود باقری؛ سجاد جعفری؛ سید محمد آیتی نجف آبادی


مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال گشت ارشاد

دوره 5، شماره 13، اردیبهشت 1402

10.22034/jml.2023.704680

اصغر محمودی؛ سولماز تقی خانی


تحلیل ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین

دوره 3، شماره 12، اسفند 1401

10.22034/jml.2023.702097

حسن موثقی؛ آیت مولایی؛ لیندا موثقی


تحولات اجرای حقوق بشر دوستانه در جنگ‌‌های دریایی

دوره 3، شماره 11، آبان 1401، صفحه 23-45

10.22034/jml.2022.696782

پیمان حکیم زاده خوئی؛ صفیه طلایی


نگرشی بر بحث توقیف دادرسی در حقوق ایران

دوره 3، شماره 11، آبان 1401، صفحه 45-65

10.22034/jml.2022.696783

علیرضا نوجوان؛ آرزو تدین


تنظیم خانواده در اسلام با نگاهی به قواعد فقهی و اصول عملی

دوره 3، شماره 11، آبان 1401، صفحه 65-77

10.22034/jml.2022.696784

محمد معلم؛ سید جواد خاتمی؛ موسی حکیمی صدر