تماس با ما

Email:info@jaml.ir 

Instagram:jaml.ir

Tel:+98 9196523692

Fax:025 37204447

Post Box:Iran,Qom,37135.1166

SMS:5000 4000 452 462

آدرس پستی فصلنامه: قم، صندوق پستی 37135/1166

استان قم، خیابان مهر، بلوار نوفل لوشاتو، خیابان آزادی، بلوک 38، واحد3- کد پستی: 3735113966

 

لینک پرداخت به فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین: IDPay.ir/jaml-ir

 


CAPTCHA Image