اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر. عبدالله علیزاده

فقه و حقوق استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

civilica.com/p/119280/
a.alizadehmou.ir
+989196523692
0000-0002-4418-189X

h-index: https://civilica.com/p/119280  

سردبیر

پرفسور . محمد رسول آهنگران

فقه و مبانی حقوق استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ahangaran
ahangaranut.ac.ir
0000-0003-1056-5606

h-index: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/ahangaran  

معاون سردبیر

دکتر . روح الله افضلی

فقه و مبانی حقوق استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

afzaligorooh58gmail.com
+989196523692
0000-0002-7274-109X

h-index: https://elmnet.ir/author/%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87  

اعضای هیات تحریریه

پرفسور. محمد رسول آهنگران

فقه و مبانی حقوق استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ahangaran
ahangaranut.ac.ir
0000-0003-1056-5606

h-index: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/ahangaran  

پرفسور. امیر حمزه سالار زائی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. گروه فقه و مبانی حقوق

www.usb.ac.ir/astaff/salarzaee/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
amir_hsalartheo.usb.ac.ir

h-index: https://www.usb.ac.ir/astaff/salarzaee/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage  

پرفسور. محمد حسن گلی شیردار

فقه و حقوق استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

golishirdar.ir/
mhgolshardar1964gmail.com
0000-0002-5043-9110

h-index: http://golishirdar.ir/  

پرفسور. عادل ساریخانی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده حقوق دانشگاه قم

qom.ac.ir/asarikhani
adelsariyahoo.com
0000-0001-7098-8194

h-index: https://qom.ac.ir/asarikhani  

دکتر. عبدالرضا محمد حسین زاده

الهیات فقه و حقوق دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

ensani.ir/fa/article/author/28857
dr.a.alizadehjaml.ir
+989196523692
0000-0001-7091-8294

h-index: http://ensani.ir/fa/article/author/28857  

دکتر. مرتضی رحیمی

الهیات فقه دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فقه و الهیات دانشگاه شیراز

tis.shirazu.ac.ir/~morahimi
mrahimishirazu.ac.ir
0000-0002-5053-9180

h-index: https://tis.shirazu.ac.ir/~morahimi  

دکتر. جواد صالحی

حقوق بین الملل دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران

www.magiran.com/author/profile/446616
javadsalehipnu.ac.ir
+989196523692
0000-0002-7402-1176

h-index: https://civilica.com/p/114720/  

دکتر. ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

الهیات و معارف اسلامی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان تهران

www.magiran.com/author/profile/440101
a.alishahicfu.ac.ir
0000-0001-7205-759X

h-index: http://cv.yu.ac.ir/Masters/default/?action=pages&masterID=437d7d1d97917cd627a34a6a0fb41136&ItemID=1370&LaID=1  

دکتر. عبدالجبار زرگوش نسب

فقه و مبانی حقوق دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

profile.ilam.ac.ir/a.zargooshnasab
a.zargooshnasabilam.ac.ir
0000-0013-0426-7418

h-index: https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1391913-rezome%20zargosh%20nasab.pdf  

دکتر. جلال ایرانمنش

فقه و مبانی حقوق دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

adabiat.iauk.ac.ir/file/download/page/1491891093-.pdf
dr.j_iranmaneshyahoo.com
0000-0093-0426-7418

h-index: http://adabiat.iauk.ac.ir/file/download/page/1491891093-.pdf  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پرفسور. محمد محمد واصل

حقوق استاد دانشکده حقوق دانشگاه دمشق - سوریه

www.algardenia.com/maqalat/47698-2021-01-30-10-59-28.html
dr-wasseljaml.com
0000-0001-7056-8265

h-index: http://damascusuniversity.edu.sy/law/print.php?func=4&set=4&lang=1&type=1&id=145  

پرفسور. حسین حاتمی

حقوق مدنی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه استانبول

dergipark.org.tr/tr/pub/@huseyinhatemi
hhatemiticaret.edu.tr
0000-0001-7098-8294

h-index: dergipark.org.tr/tr/pub/@huseyinhatemi  

دکتر. توفیق اسداف

استادیار دانشگاه باکو - کشور آذربایجان

almustafaonlineuniversity.com/fa/cv2/asadov
infomou.ir
0000-0083-1056-5606

h-index: http://almustafaonlineuniversity.com/fa/cv2/asadov  

دکتر. یزن علی (سوریه)

فقه و حقوق استادیار جامعه المصطفی العالمیه سوریه

Assistant Professor of the Mustafa International Society - Damascus - Syria
y-alim.iicss.iq
0000-0003-0426-7418

h-index: alefbalib.com/Metadata/688535  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر. میثم موسی پور

دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

cv.pnu.ac.ir/HomePage/meysam.musapoor
mmusapooryahoo.com
0000-0002-3956-7915

h-index: https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/meysam.musapoorhttps://cv.pnu.ac.ir/HomePage/meysam.musapoor  

دکتر. غلامعلی سنجری

استادیار جامعه المصطفی العالمیه

prof.miu.ac.ir/fa/ScholarMainpage.html?UserID=7847&
ghsanjari1351gmail.com
0000-0003-1058-5506

h-index: http://prof.miu.ac.ir/fa/ScholarMainpage.html?UserID=7847&  

دکتر. ایران سلیمانی ملایوسف

فقه و مبانی حقوق استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

i.soleimaniiauardabil.ac.ir
0000-0003-1013-2368

دکتر. رجب اکبرزاده

فقه و مبانی حقوق استادیار دانشگاه پیام نور قم

www.magiran.com/author/profile/452799
rajab.akbarzadehyahoo.com
0000-0051-7998-8294

h-index: https://www.magiran.com/author/profile/452799  

دکتر. حسین عندلیب

فقه و مبانی حقوق استاد حوزه و دانشگاه

www.nashriran.com/fa/content/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
hoseinandalibyahoo.com
0000-0083-0826-7818

h-index: https://www.nashriran.com/fa/content/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86  

دکتر. زهرا ساعدی

حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

dr.z.saedijaml.ir
0000-0002-7755-076X

دکتر. مسعود خدیمی

حقوق بین الملل استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اراک

cv.pnu.ac.ir/HomePage/mass1361
m_khadimipnu.ac.ir
0000-0002-4137-9956

h-index: https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/mass1361  

دکتر. مهدی بهره مند

فقه و حقوق هیئت تحریریه مشورتی

dr.m.bahremandjaml.ir
0000-0001-7098-856l

دکتر. مجتبی محسنی

فقه و حقوق هیئت تحریریه مشورتی

dr.m.mohsenijaml.ir

دکتر شهلا ستوده

هیئت تحریریه مشورتی

sh.sotodehjaml.ir

نماینده کشور

دکتر. مهدی آقاجانلو - نماینده کشور فرانسه

حقوق بشر استادیار دانشگاه سوربن فرانسه

infojaml.ir

دکتر. عارف جوربنیان - نماینده کشور فنلاند

حقوق دانشگاه ملی فنلاند

dr.a.j313jaml.ir

مقداد حمیدزاده - نماینده کشور انگلستان

حقوق جزا و جرم شناسی مدیر نمایندگی فصلنامه در کشور انگلیس

dr.hamidzadehjaml.ir
0000-0002-9037-6946

دکتر سید مهدی حسینی - نماینده کشور افغانستان

فقه و حقوق نماینده فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین درکشور افغانستان

mah_hoseini21yahoo.com
0000-0001-7452-8854

دبیر منطقه ای

دکتر سمانه موسی پور

دبیر منطقه ای

alsareyehyahoo.com
0000-0002-5043-9180


- کارشناس دبیرخانه کنفرانس بین المللی دانشگاه خوارزمی 

- پژوهعشگر برتر 

- استاد دانشگاه 

 

 

مشاور علمی

دکتر محمود مهدیزاده

مشاور علمی

dr.m.mehdizadehjaml.ir

مدیر اجرایی

دکتر احمد بلندنظر

مدیر اجرایی

dr.a.bolandnazarjaml.ir

تیم اجرایی

آرام رجب زاده

تیم اجرایی

a.rajabzadehjaml.ir

ویراستار

یدالله رضانژاد

ویراستار

y.rezanejadjaml.ir

مشاور

عرفان حیدری

فقه و حقوق مدیر رسانه ای فصلنامه

erfanheydariyahoo.com
+98 933 581 3040

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محسن بخشی

فقه و مبانی حقوق اسلامی مشاور حقوقی - قاضی دادگستری - عضو هیئت تحریریه مشورتی فصلنامه

infojaml.ir