موضوعات = حقوق خصوصی
تعداد مقالات: 20
3. حقوق جامعه اقلیت دینی و مذهبی در تاریخ معاصر ایران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1400، صفحه 41-63

10.22034/jaml.2021.246510

رضا شعبانی؛ سیده زهرا کاووسی


4. جرایم علیه حیثیت در نظام حقوق کیفری ایران

دوره 2، شماره 6، تابستان 1400، صفحه 63-73

10.22034/jaml.2021.246511

غلامعلی سنجری؛ زهره احمدیان


7. بازنگاهی به کیفیت مجازات محاربه با ترجیح قول ترتیب از منظر فقه و حقوق جزای اسلام

دوره 2، شماره 6، تابستان 1400، صفحه 115-143

10.22034/jaml.2021.246515

محمدابراهیم مجاهد؛ احمد عابدینی؛ جواد پنجه پور


9. ارایه روشی برای تعیین بلوغ تکوینی با استناد به اماره نوعی سن در فقه امامیه

دوره 2، شماره 6، تابستان 1400، صفحه 159-179

10.22034/jaml.2021.246517

سیدمسلم حسینی ادیانی؛ معصومه زمانیان


10. الإجهاض أحکامه الفقهیة وآثاره

دوره 2، شماره 6، تابستان 1400، صفحه 179-198

10.22034/jaml.2021.246518

السید موید الشکری؛ حسین عباس مطر


11. حکم قتل عمد اضطراری با رویکردی بر حالت تزاحم در فقه و حقوق ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 7-19

10.22034/jaml.2021.244689

مهشید میری بالاجورشری؛ امیررضا محمودی


12. بررسی فقهی قاعده‌ی ارشاد جاهل و نقش آن در تربیت فرزند

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 19-39

10.22034/jaml.2021.244690

محمدامین سلگی؛ محمد حسن گلی شیردار


13. نقش وکیل در تقلیل دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز به طریق داوری

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 39-63

10.22034/jaml.2021.244691

علیرضا اسماعیلی؛ حیدر باقری اصل


14. اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 63-89

10.22034/jaml.2021.244692

پیمان حکیم زاده خوئی؛ آرام رجب زاده؛ شهلا ستوده


15. جرم شناسی بالینی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 89-113

10.22034/jaml.2021.244693

سید عباس جزایری؛ امیر قائدی


17. بررسی شهادت متکدی

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 123-144

10.22034/jaml.2021.244695

مرتضی رحیمی؛ علی محمودی کاکولی


18. بررسی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا در قبال مجازات اعدام

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 144-167

10.22034/jaml.2021.244696

حسین جعفری؛ نفیسه حاتم پوری


20. وضعیت فقهی و حقوقی پدیده ترانس سکسوالیسم

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 184-209

10.22034/jaml.2021.244697

محسن برهانی؛ محسن بخشی