تعداد مقالات: 34
1. اصل اباحه و اصل حلیت در فقه و حقوق ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 7-13

10.22034/jaml.2021.242827

طیبه قدرتی؛ عرفان حیدری


2. ابعاد مسئولیت‌های حقوقی مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 41-58

10.22034/jaml.2021.242831

سید عباس جزایری؛ امیر قائدی


4. حقوق فرزندان نامشروع در ایران و فرانسه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 87-104

10.22034/jaml.2021.242833

امیر رحمان کلاهی؛ زهرا مهربان مقدم


6. واکاوی فقهی حقوقی طلاق در خانواده

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 125-142

10.22034/jaml.2021.242835

فروزان علائی نوین؛ اسماء کریمی


7. واکاوی فقهی حجاب در مذاهب اسلامی و تأثیر و کارکرد آن در خانواده و اجتماع

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 143-162

10.22034/jaml.2021.242836

سعیده طاهری؛ سید جواد خاتمی


8. بررسی مقارنه‌ای شروط ضمن عقد نکاح

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 163-184

10.22034/jaml.2021.242837

فاطمه محمودی


9. نظام حقوقی ثبت املاک

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 184-198

10.22034/jaml.2021.242838

مجتبی غفاری؛ پیمان مددی


11. جایگاه ادب عربی در تفسیر المیزان

دوره 0، شماره 0، زمستان 1398، صفحه 1-14


13. نقد و بررسی مبانی فقهی ماده 808 قانون مدنی (اختصاص حق شفعه به اموال غیرمنقول)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-14

10.22034/jaml.2020.241985

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فرزانه اسکندری


17. فعالیت‌های اجتماعی زنان از دیدگاه فقه و حقوق

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 73-89

فریده بهرام


18. مقاله مسجد و معماری آن از دیدگاه فقه و حقوق

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 90-105

حامد متوسل


20. فلسفه مجازات جَلد در فقه و حقوق بشر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 121-137

محمد علی حق پناه


21. بررسی مبانی فقهی مجازات زندان در اسلام

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 138-152

محمد علی کریمی


22. دادسرا و دادگاه در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 153-170

فاطمه پاک سیرت


23. نوآوری های ماهوی و شکلی قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 176-190

مرتضی تقی زاده زانوقی


24. أثر حلال الأطعمة وحرامها فی حیاة الانسان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 199-217

10.22034/jaml.2021.242892

هاشم بوخمسین؛ أحمد عطیة محمد علی الموالی