تعداد مقالات: 52
1. اصل اباحه و اصل حلیت در فقه و حقوق ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 7-13

10.22034/jaml.2021.242827

طیبه قدرتی؛ عرفان حیدری


2. ابعاد مسئولیت‌های حقوقی مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 41-58

10.22034/jaml.2021.242831

سید عباس جزایری؛ امیر قائدی


4. حقوق فرزندان نامشروع در ایران و فرانسه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 87-104

10.22034/jaml.2021.242833

امیر رحمان کلاهی؛ زهرا مهربان مقدم


6. واکاوی فقهی حقوقی طلاق در خانواده

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 125-142

10.22034/jaml.2021.242835

فروزان علائی نوین؛ اسماء کریمی


8. بررسی مقارنه‌ای شروط ضمن عقد نکاح

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 163-184

10.22034/jaml.2021.242837

فاطمه محمودی


9. نظام حقوقی ثبت املاک

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 184-198

10.22034/jaml.2021.242838

مجتبی غفاری؛ پیمان مددی


11. جایگاه ادب عربی در تفسیر المیزان

دوره 0، شماره 0، زمستان 1398، صفحه 1-14


13. نقد و بررسی مبانی فقهی ماده 808 قانون مدنی (اختصاص حق شفعه به اموال غیرمنقول)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-14

10.22034/jaml.2020.241985

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فرزانه اسکندری


15. حکم قتل عمد اضطراری با رویکردی بر حالت تزاحم در فقه و حقوق ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 1-9

10.22034/jaml.2021.244689

مهشید میری بالاجورشری؛ امیررضا محمودی


16. بررسی فقهی قاعده‌ی ارشاد جاهل و نقش آن در تربیت فرزند

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 1-13

10.22034/jaml.2021.244690

محمدامین سلگی؛ محمد حسن گلی شیردار


17. نقش وکیل در تقلیل دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز به طریق داوری

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 1-26

10.22034/jaml.2021.244691

علیرضا اسماعیلی؛ حیدر باقری اصل


18. اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 1-16

10.22034/jaml.2021.244692

پیمان حکیم زاده خوئی؛ آرام رجب زاده؛ شهلا ستوده


19. جرم شناسی بالینی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 1-15

10.22034/jaml.2021.244693

سید عباس جزایری؛ امیر قائدی


21. بررسی شهادت متکدی

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 1-13

10.22034/jaml.2021.244695

مرتضی رحیمی؛ علی محمودی کاکولی


23. وضعیت فقهی و حقوقی پدیده ترانس سکسوالیسم

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 1-27

10.22034/jaml.2021.244697

محسن برهانی؛ محسن بخشی