تعداد مقالات: 88

1. اصل اباحه و اصل حلیت در فقه و حقوق ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 7-13

10.22034/jaml.2021.242827

طیبه قدرتی؛ عرفان حیدری


2. حکم قتل عمد اضطراری با رویکردی بر حالت تزاحم در فقه و حقوق ایران

دوره 2، شماره 5، خرداد 1400، صفحه 7-19

10.22034/jaml.2021.244689

مهشید میری بالاجورشری؛ امیررضا محمودی


3. ارزیابی عملکرد پارلمان به عنوان قوه ی قانونگذاری و نقش آن در تحقق منافع جمعی

دوره 2، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 7-27

10.22034/jml.2022.251230

سودا امیری زرگ آباد؛ سیدحسین ملکوتی هشتجین


4. بررسی فقهی قاعده‌ی ارشاد جاهل و نقش آن در تربیت فرزند

دوره 2، شماره 5، خرداد 1400، صفحه 19-39

10.22034/jaml.2021.244690

محمدامین سلگی؛ محمد حسن گلی شیردار


5. جایگاه نهاد توبه درسقوط مجازات حد از منظر فقه و قانون

دوره 2، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 28-47

10.22034/jml.2022.251231

علی آقاپور؛ یعقوب پورجمال


6. ابعاد مسئولیت‌های حقوقی مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 41-58

10.22034/jaml.2021.242831

سید عباس جزایری؛ امیر قائدی


7. نقش وکیل در تقلیل دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز به طریق داوری

دوره 2، شماره 5، خرداد 1400، صفحه 39-63

10.22034/jaml.2021.244691

علیرضا اسماعیلی؛ حیدر باقری اصل


8. تبیین قواعد فقهی مرتبط شهر سازی و شهر نشینی

دوره 2، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 48-63

10.22034/jml.2022.251232

سید ابوذر فلسفی زاده حقیقی؛ سبحان پاشا زانوسی؛ حجت عزیزالهی


10. اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران

دوره 2، شماره 5، خرداد 1400، صفحه 63-89

10.22034/jaml.2021.244692

پیمان حکیم زاده خوئی؛ آرام رجب زاده؛ شهلا ستوده


12. حقوق فرزندان نامشروع در ایران و فرانسه

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 87-104

10.22034/jaml.2021.242833

امیر رحمان کلاهی؛ زهرا مهربان مقدم


13. جرم شناسی بالینی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

دوره 2، شماره 5، خرداد 1400، صفحه 89-113

10.22034/jaml.2021.244693

سید عباس جزایری؛ امیر قائدی


14. داوری دعاوی مالکیت فکری از مجرای رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران

دوره 2، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 89-106

10.22034/jml.2022.251234

علی کمیلی پور؛ مائده چینی ساز؛ فائزه مجلسی


17. واکاوی فقهی حقوقی طلاق در خانواده

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 125-142

10.22034/jaml.2021.242835

فروزان علائی نوین؛ اسماء کریمی


18. بررسی فقهی اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان

دوره 2، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 132-107

10.22034/jml.2022.251235

خلیل اله احمدوند؛ فائزه آهنگرنژاد


19. امکان توسعه موارد جواز بیع موقوفات از منظر فقه و حقوق

دوره 2، شماره 8، اسفند 1400، صفحه 107-132

10.22034/jml.2022.251236

نوید رضا کیوانی؛ امیرمحمد کاویانی کمنی؛ امیر حسین وفایی نیا


20. بررسی شهادت متکدی

دوره 2، شماره 5، خرداد 1400، صفحه 123-144

10.22034/jaml.2021.244695

مرتضی رحیمی؛ علی محمودی کاکولی


22. بررسی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا در قبال مجازات اعدام

دوره 2، شماره 5، خرداد 1400، صفحه 144-167

10.22034/jaml.2021.244696

حسین جعفری؛ نفیسه حاتم پوری


24. بررسی مقارنه‌ای شروط ضمن عقد نکاح

دوره 1، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 163-184

10.22034/jaml.2021.242837

فاطمه محمودی