جایگاه ادب عربی در تفسیر المیزان

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

چکیده

تفسیر گرانقدر المیزان، با روش تفسیر آیه به آیه معروف و مشهور است و این جنبه مهم آن آنچنان جایگاهی یافته که بسیاری را از توجه به ویژگی‌های فراوان دیگر آن غافل نموده است، یکی از خصوصیات برجسته دیگر این تفسیر، بعد ادبی آن می‌باشد که بسیار قابل توجه است، آنگونه که با ملاحظه آن به دقّت و ارزش علمی هر چه بیشتر این مجموعه واقف می‌گردیم، مولّف دانشمند آن در پرتو عظمت علمی و دانش گسترده و از جمله آگاهی وسیع خویش در حوزه علوم ادبی، آنچنان – به مناسبت – فنون مختلف ادبی عربی – همچون فقه الله، صرف و نحو معانی و بیان – را به خدمت گرفته است که در کنار همه ویژگی‌های علمی خود از این نظر نیز به برجستگی قابل توجه‌ای دست یافته، آنگونه که می‌توان در جای خود آن را تفسیری ادبی نیز محسوب نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The place of Arabic literature in the interpretation of Al-Mizan

نویسنده [English]

  • Abdullah Alizadeh
Responsible manager and franchisee
چکیده [English]

Al-Mizan's precious commentary is famous for its verse-by-verse commentary method, and this important aspect has found such a place that many have neglected to pay attention to its many other features. Another prominent feature of this commentary is its literary dimension, which is very It is noteworthy that as we become more and more aware of the scientific accuracy and value of this collection, the author's in the light of scientific greatness and vast knowledge, including his extensive knowledge in the field of literary sciences, so - on occasion - various techniques Arabic literature - such as the jurisprudence of God, has used the grammar of meanings and expressions - which, in addition to all its scientific features, has achieved considerable prominence in this regard, as it can be considered as a literary interpretation in its place. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tafsir Al-Mizan
  • Literary Sciences
  • Allameh Tabatabai
  • Literary Interpretation