نمایه کلیه مقالات شماره 7 فصلنامه در سایت مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID

به اطلاع کلیه نویسندگان، فرهیختگان و پژوهشگران محترم میرساند

کلیه مقالات شماره 7 فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین در سایت مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID نمایه شد.

دبیرخانه دائمی فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین