اخذ رتبه فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین جهت نمایه سازی در ISC

اخذ رتبه فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین جهت نمایه سازی در ISC

در تاریخ 1400.10.20 فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین موفق به اخذ رتبه جهت نمایه سازی در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC گردید.