انتشار مقالات در بهمن و اسفند 1401

به اطلاع کلیه نویسندگان عزیز میرساند با توجه به تماس های مکرر شما انتشار مقالات به صورت ذیل میباشد.

- از 20 الی 30 بهمن مقالات زمستان 1401

- از 1 اسفند الی 10 اسفند  مقالات بهار 1402 

- از 11 اسفند الی 25 اسفند مقالات تابستان 1402

لازم به ذکر است کلیه مقالات دریافتی در شماره های پاییز و زمستان 1402 به چاپ خواهد رسید.


با تشکر 
اداره روابط عمومی و بین الملل فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین