اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 327
تعداد پذیرش 67
تعداد پذیرش بدون داوری 9
تعداد عدم پذیرش 58
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 6

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 162
تعداد مشاهده مقاله 214156
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 22477
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 14 روز
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش 82 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 31 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 50 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 7 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 92 روز
درصد پذیرش 20 %