اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 365
تعداد پذیرش 90
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 65
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 8

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 206
تعداد مشاهده مقاله 280468
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 26871
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 14 روز
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش 99 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 22 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 48 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 7 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 125 روز
درصد پذیرش 25 %