اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 273
تعداد پذیرش 56
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 54
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 5

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 140
تعداد مشاهده مقاله 153792
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16852
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 14 روز
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش 63 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 8 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 41 روز
درصد پذیرش 21 %