نگاهی به گستره فقهی حقوقی تمکین و موارد موجه بودن عدم آن در حقوق ایران و فقه مذاهب خمسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

2 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

دین مبین اسلام ارضای غریزه جنسی را در قالب عقد نکاح میسر دانسته است.ارضای غریزه جنسی که در اصطلاح حقوقی به تمکین نام گذاری شده است به معنای پاسخ زن به خواسته مشروع همسر است که این پاسخ به دو صورت عام و خاص می باشد.تمکین عام همان حسن معاشرت و اطاعت زوجه از زوج در امور مربوط به زناشویی است.اما مراد از تمکین خاص، که موضوع بحث ما بیشتر در این خصوص می باشد، در پی این مطلب می باشیم که با وجود اینکه تمکین از حقوق واجب شوهر بر زن است و در صورت استنکاف زوجه، ناشزه محسوب می شود و نفقه او ساقط می شود آیا مواردی وجود دارد که با وجود استنکاف زوجه از تمکین، نفقه او ساقط نشود یا خیر؟ نظر مذاهب شیعه و اهل تسنن در این مورد چیست؟ و آیا بین فقها اختلافی وجود دارد ؟ در راستای پژوهش های صورت گرفته از طریق مطالعه منابع و کتب مختلف حقوقی و فقهی  در پاسخ به این سؤال می توان گفت که مواردی وجود دارد که باعث سقوط نفقه زوجه نمیشود  و زوجه ناشزه محسوب نمی شود  از جمله موارد غیر مالی میتوان به بیماری شوهر، بیماری زن به علت عیوب در اندام تناسلی، حیض و نفاس و ... و از جمله موارد مالی به ضرورت تأمین معاش به شرط بودن زوجه نزد زوج و حق حبس به شرط استفاده از این حق پیش از تمکین اشاره نمود.البته شایان ذکر است که نزد فقهای شیعه و اهل تسنن اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد و مواردی هم وجود دارد که موجب اتفاق نظر آنان شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A look at the scope of the legal jurisprudence of obedience and the reasons for its non-justification in Iranian law and the jurisprudence of the five religions

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohsen Aziz 1
  • Muhaddatha Nikoo 2
1 Assistant Professor Hakim Sabzevari University
2 Master of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

The religion of Islam has considered the satisfaction of sexual instinct in the form of marriage possible. Satisfaction of sexual instinct, which is called obedience in legal terms, means a woman's response to the legitimate request of her husband, which is a general and specific response. General is the good companionship and obedience of the wife to the husband in matters related to marriage. But the meaning of special obedience, which is the subject of our discussion in this regard, we seek that despite the obedience of the husband's obligatory rights over the wife If the wife refuses, her alimony will be revoked. Are there any cases in which the alimony of the wife will not be revoked despite her refusal to obey or not? What is the opinion of the Shiite and Sunni religions in this regard? And is there a difference between the jurists? In line with research conducted by studying various legal and jurisprudential sources and books in response to this question, it can be said that there are cases that do not cause the wife's alimony to fall and the wife is not considered illegitimate, including non-financial cases can be due to the husband's illness. The woman's illness due to defects in the genitals, menstruation and puerperium, etc., and among financial cases, the need to provide a living on the condition that the wife is with the husband and the right to imprisonment provided the use of this right before obedience. Of course, it is worth mentioning There are differences of opinion among Shiite and Sunni jurists in this regard, and there are cases that have led to their unanimity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Special obedience
  • indecency
  • alimony
  • right to imprisonment