واکاوی فقهی حقوقی طلاق در خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرج

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد رفسنجان

چکیده

اسلام طلاق را به عنوان یک ضرورت مبغوض پذیرفته به نحوی که مکروه بودن طلاق در اسلام، بهترین دلیل نحوه عبور شرع از این دو محذور است، بدین معنی که هم اصل آن ضروری و نفی آن غیر منطقی و غیر عاقلانه است و هم ضرورتی است که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد. در ضمن انسانها براساس خلقت نیز دارای دو بعد فردی و اجتماعی می‌باشند و به لحاظ فطری از بین بردن خانواده برخلاف فطرت و برخلاف نیازهای روحی، روانی و جسمی آنها می‌باشد و از نظر مدنی، اساس مدنیّت مردم هر کشور و جامعه بستگی به استحکام و سلامت تشکیلات خانواده‌های آن ملّت داشته و از نظر اجتماعی نیز، خانواده کانون تولید نسل و تربیت و پویا ساختن افراد جامعه می‌باشد که نقش مستقیم در  پیشرفت جامعه دارد. بنظر می‌رسد، با وجود موج عظیمی از هجمه‌های دشمن برای مقابله با دین اسلام در قالب شبهات دینی و تمرکز بدخواهان روی مسائل فقهی اسلام و از طرفی، رشد پدیده طلاق در میان جوامع اسلامی و تمایل شدید جوانان به این مهمان ناخوانده و کمبود تحقیقات و پژوهش‌ها در این زمینه، لازم بود پیرامون این موضوع مهم و بنیادی تحقیقی صورت بگیرد. در این تحقیق از روش تحلیلی در زمینه تحلیل احکام فقهی استفاده و بصورت کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌های تحقیق عبارتند از: تلاش حاکم شرع برای پیشگیری از طلاق، سیاست‌های مرتبط با حفظ نظام خانواده و اهتمام ویژه اسلام به آرامش نسبی اعضای خانواده بخصوص فرزندان.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal jurisprudential analysis of divorce in the family

نویسندگان [English]

  • Forouzan Alaei Novin 1
  • Asma Karimi 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of Karaj Azad University
2 Master of Criminal Law and Criminology, Rafsanjan Azad University
چکیده [English]

Islam has accepted divorce as an enviable necessity in such a way that the abomination of divorce in Islam is the best reason for the sharia to pass through these two prohibitions, meaning that both its principle is necessary and its negation is irrational and unwise, and it is necessary that It should be reduced to a minimum. In addition, human beings have two individual and social dimensions based on creation, and instinctively destroying the family is contrary to their nature and contrary to their mental, psychological and physical needs, and civilly, the basis of civilization of the people of any country and society depends on strength and health. The organization of the families of that nation and socially, the family is the center of generation and education and dynamization of society, which has a direct role in the development of society. It seems that despite the huge wave of enemy attacks to confront the religion of Islam in the form of religious suspicions and the focus of ill-wishers on Islamic jurisprudential issues, on the other hand, the growth of divorce in Islamic societies and the strong desire of young people for this uninvited guest and lack of research. In this regard, it was necessary to conduct research on this important and fundamental issue. In this research, the analytical method in the field of jurisprudential rulings has been used and has been done as a library. The findings of the study are: the efforts of the ruling sharia to prevent divorce, policies related to maintaining the family system and Islam's special concern for the relative peace of family members, especially children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divorce
  • Islam
  • family
  • jurisprudential rules