واکاوی فقهی حجاب در مذاهب اسلامی و تأثیر و کارکرد آن در خانواده و اجتماع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه حکیم سبزواری

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

وجود حجاب بانوان در برابر مردان غیر محرم مورد توافق همه مذاهب اسلامی است. اما حدود و اندازه آن موردبحث و گفت‌وگوی فقهاست اکثر فقها متفق القولند که استفاده از زینت‌های پنهان برای زن در حضور نامحرم (چه در انظار عمومی و چه در محیط‌های خصوصی) حرام است و همچنین از نظر آنها نه‌تنها استفاده از وسایلی مانند گردنبند، انگشتر و دستبند که عرفاً به آنها زینت‌آلات می‌گویند در زیر نگاه نامحرم حرام است بلکه پوشیدن لباس‌هایی با رنگ چشمگیر را نیز نوعی زینت به‌حساب آورده‌اند اگرچه تمام بدن را بپوشاند.اهل‌سنت اتفاق دارند که جمیع بدن زن غیر از وجه و کفین باید از نامحرم پوشیده شودطبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.در تبصره این ماده که همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ است، آمده: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».البته بنا بر ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می‌تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential analysis of hijab in Islamic religions and its impact and function in family and society

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Taheri 1
  • Seyed Javad Khatami 2
1 Master of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Hakim Sabzevari University
2 Assistant Professor and Faculty Member of Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

The existence of women's hijab in front of non-mahram men is agreed upon by all Islamic religions. But its limits and size are discussed by jurists. Most jurists agree that the use of hidden ornaments for women in the presence of non-mahrams (both in public and in private) is forbidden and also in their view not only the use of tools such as necklaces, rings and Bracelets, which are traditionally called ornaments, are forbidden under the gaze of non-mahrams, but wearing clothes with impressive colors is also considered a kind of adornment, even if it covers the whole body. Islamic Penal Code: Anyone who publicly pretends to commit a forbidden act in public and in public places, in addition to the punishment of the act, shall be sentenced to imprisonment from ten days to two months or up to 74 lashes. It is not a punishment, but if he violates public decency, he will only be sentenced to imprisonment from ten days to two months or up to 74 lashes. Appear in public and in public, from imprisonment for ten days to two months or from pen Of course, according to Article 22 of the Islamic Penal Code, if the judge decides, he can turn the imprisonment and flogging of the accused into a fine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hijab
  • family
  • community
  • jurisprudence
  • Islamic religions