نظام حقوقی حاکم بر حفاظت از محیط زیست دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، دکتری تخصصی حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران

2 پژوهشگر دوره دکتری تخصصی حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پردیس ارس، ایران- عضو انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد .

10.22034/jml.2023.702093

چکیده

بهره مندی از محیط زیست سالم یکی از حقوقی است که در قالب نسل سوم حقوق بشر بررسی می­شود. نهضت حمایت از محیط زیست در عرصه بین المللی به بیش از نیم قرن قبل باز می­گردد و حفاظت از محیط زیست در عرصه بین المللی دارای آن درجه از اهمیت است و اقدامات بین المللی تا جایی پیش رفته که حتی نهادهای قضایی غیر دولتی در حمایت از محیط زیست خواستار مجوز برای رسیدگی به مسائل زیست محیطی شده اند. متاسفانه  تا دهه 50 میلادی، دریاها بعنوان مناطقی برای دفع مواد زائد تلقی می­شدند و با توسعه تجارت جهانی از طریق دریاها و افزایش حمل و نقل دریایی و همچنین جابه جایی مواد آلی از طریق دریا آلودگی در دریا و اهمیت حفاظت از محیط زیست دریایی، بیشتر مد نظر جوامع بین المللی قرار گرفت و دراین راستا  سازمان­های بین المللی در صدد برآمدند نظام خاصی برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی را دنبال کنند. بنابراین دولتها و سازمان­های تخصصی از طریق کنفرانس­ها، اعلامیه ­ها و نشست­های بین المللی خود را متعهد می سازند که اقداماتی دراین حوزه انجام دهند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The legal system governing the conservation of the marine environment

نویسندگان [English]

  • Peyman Hakimzade khoei 1
  • Shahla Sotode 2
1 Assistant Professor, PhD in International Law, Islamic Azad University, Tabriz branch, Iran
2 Researcher of the specialized doctoral course in International Law, Islamic Azad University, Ares Campus, Iran - Member of the Iranian Association of United Nations Studies.
چکیده [English]

The benefit of a healthy environment is one of the rights to be examined by the third generation of human rights. The environmental protection movement goes back more than half a century ago, and environmental protection is internationally important, and international actions have gone so far that even non -governmental judicial institutions in support of the environment. Biomed have called for permission to address environmental issues. Unfortunately, by the 1950s, the seas were regarded as areas for removal of waste, with the development of world trade by the seas and increasing maritime transport, as well as the shift of organic matter through sea pollution and the importance of marine environmental protection. It has been taken into consideration by international societies, and international organizations sought to pursue a specific system to protect and protect the marine environment. Therefore, governments and specialized organizations are committing their international declarations and meetings to take action in this area through conferences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protection
  • Competence
  • Marine Environment
  • Sea Law Convention
  • Pollution