نمودهای جرم انگاری عدالت محور کانت در نظام حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق ،دانشگاه ازاد واحد لاهیجان، گیلان، ایران.

2 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا وجرم شناسی،واحد لاهیجان، گیلان، ایران.

10.22034/jml.2023.702095

چکیده

برپایی نظام کیفری در چارچوب دستگاه فلسفی کانت در نظریه عدالت اگر امکان پذیر باشد، بی طرفی ارزش محوری آن خواهد بود. اما در اینکه چگونه می توان با ابتنا بر آرمان بی طرفی و بدون داشتن هیچ گونه پیش داوری خاصی درباره انسان و جامعه و در یک حجاب بی خبری، جرایم و مجازاتها را  منصافه تعیین و توجیه کرد و انتزاع را به سط عمل رساند، احلیل و توجیه روشن و امید بخشی وجود ندارد.
فراگیر شدن بحران هایی نظیر جمعیت سرسام آور زندانیان عدم سلامت نظام کیفری سنتی، عدم دسترسی کافی و برابر همه به آن اعتراض ها به ساختار و عملکرد مأموران نظام عدالت کیفرى پلیس، دادسرا دادگاه زندان و نهادهای مراقبت پس از خروج از جهت نقض حقوق بشر، ناتوانی منطق مدرنیته در مدیریت سیاست جنایی در اغلب کشورها را آشکار کرد و کاهش مشروعیت حکومت ها در ادامه، زنگ خطری بود برای چاره جویی سیاستگذاران پیرامون معضلات حقوق جزا در گستره های ملی منطقه ای و جهانی. از میان ایــن بحران ها و ایرادها عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر و اساساً محدودیت توانایی نظام سنتی حقوق جزا برای پاسخگویی بـه نیازها و ضرورتهای ناشی از وقوع جرم، مهم ترین «نظریه عدالت» به واسطه استناد وسیع به علوم مختلف اجتماعی، مخاطب های بسیاری را به خود جلب کرد. این نظریه خوانندگان وسیعی از رشته های مختلف، از روانشناسی گرفته تا اقتصاد و مباحث اخلاقی پیدا کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminality of Kant's justice -based justice in the Iranian criminal law system

نویسندگان [English]

  • Vahid Zarei SHaref 1
  • Fereshteh Mohammad Hoseyni 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Lahijan Azad University, Gilan, Iran.
2 Doctoral student in criminal law and criminology, Lahijan Branch, Gilan, Iran.
چکیده [English]

Establishment of a criminal system within the framework of Kant's philosophical system in the theory of justice, if possible, will be its central value. But how we can do and justify and justify and justify and justify the abstraction with the cause of impartiality and without any specific judgment of human and society, and in a veil of ignorance, crimes and punishments, and the abstraction can be acted upon. There is no clear and hopeful justification.
Crisis crises such as the staggering population of prisoners' lack of health of the traditional criminal system, insufficient and equal access to those protests to the structure and function of the Police Criminal Justice System, the Prison Court and the Post -Exit References for Human Rights. The inability of modernity's logic in the management of criminal policy revealed in most countries, and the reduction of the legitimacy of governments was a bell to address policymakers' problems over the problems of penal and global nationals. Among these crises and deficiencies, the lack of proper support for vulnerable criminals and groups, and essentially the restriction of the capacity of the traditional penal system to meet the needs and necessities of crime, the most important "theory of justice" through the widespread citation of various sciences Socially attracted many audiences. This theory found a wide range of readers from different disciplines, from psychology to economics and ethical issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminality
  • Justice
  • Law
  • Iran
  • Criminal