تحلیل ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق بین الملل و عضو هیئت علمی ، گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز

10.22034/jml.2023.702097

چکیده

بدون شک یکی از مهم‌ترین ابزارهای علم حقوق برای تنظیم روابط بین شهروندان در هر کشوری، نهاد حقوقی عقد و قرارداد است که با دارا بودن ویژگی‌های منحصربه فردش بیشترین کاربرد را در اقتصاد، تجارت و بازرگانی دارد و از تاسیسات حقوقی رایج در همه نظام‌های حقوقی معاصر است. از سوی دیگر این نهاد حقوقی نه تنها از سوی بخش خصوصی مورد استفاده قرار گرفته بلکه سازمان‌ها و ادارات دولتی نیز با انعقاد آن در اشکال مختلف همچون قراردادهای اداری و عمومی، انجام برخی از امور روزانه را به بخش خصوصی واگذار کرده اما نظارت و کنترل‌های تخصصی خود را کماکان ادامه می‌دهد که یکی از این قراردادهای رایج، قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین و تاسیس جایگاه‌های عرضه بنزین، نفت گاز، جایگاه‌های تک منظوره و دو منظوره CNG است. نگاهی به منظومه قانونگذاری گویای آن است که مجلس شورای اسلامی از قانونگذاری در این زمینه اجتناب نموده و این وظیفه مهم را به وزارت نفت و شرکت‌ ملی پخش فرآورده‌های نفتی واگذار کرده است. در عین حال نتایج حاصل از تحقیق ثابت می‌کند که این نوع قراردادها به جنس قراردادهای اداری و دولتی نزدیک بوده و با فاصله‌گیری از توازن قراردادها در حقوق خصوصی یک نوع نابرابری قراردادی در هنگام عقد قرارداد پیمانکاری میان کارفرما (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) و پیمانکار (پخش خصوصی) مشاهده خواهد شد که کارفرما از موضع قدرت به این نوع قراردادها می‌نگرد و رفتار می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the legal nature of gasoline contract contracts

نویسندگان [English]

  • Hassan Movassaghi 1
  • Ayat Mulaee 2
  • Linda Movassaghi 3
1 Associate Professor of International Law and Faculty Member, Department of Law and Political Science, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran.
3 Master's student of Public Law, Tabriz University
چکیده [English]

Undoubtedly, one of the most important tools of law science for regulating relations between citizens in any country is the legal entity of contracts and contracts that have its own unique characteristics in the economy, commerce and commerce, and from the common legal installations in all contemporary legal systems. Is. On the other hand, this legal entity has not only been used by the private sector but also government agencies and departments in various forms such as administrative and public contracts, delegating some daily matters to the private sector, but specialized monitoring and controls. One of the common contracts continues to be a gas station contract and the establishment of gasoline supply stations, gas oil, single -purpose and dual -purpose CNG stations. A look at the legislative system shows that the Islamic Consultative Assembly has avoided legislation and has delegated this important task to the Ministry of Petroleum and the National Petroleum Distribution Company. At the same time, the results of the research prove that these types of contracts are close to the sex of administrative and state contracts and by distance from the balance of contracts in private law, a type of contract inequality at the time of the contract between the employer (National Petroleum Products Distribution Company) and The contractor (private broadcast) will be seen as the employer looks and behaves from the position of power to these types of contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract
  • Public Conditions
  • Gas Station
  • Government Contracts
  • National Petroleum Company