تبیین مهریه زوجه وتاثیر شرط عدم مهر بر ثبات نکاح از نقطه نظر فقه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد _ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.22034/jml.2023.704673

چکیده

بحث مهریه امروزه به یکی از معضلات اجتماعی خانوادگی بدل گردیده است بطوری که مردان جوان از واهمه ی پرداخت مهریه تن به ازدواج نمیدهند و از آن گریزان هستند لذا در مقاله حاضر ابتدا هدف و تاریخچه  و مقدار مهریه را از منظر قرآن و روایات و قول فقها مورد بحث قرار دادیم و در ادامه به این موضع پرداخته شده است که شرط عدم مهر در سند نکاحیه از منظر مشهور فقهاء تعارضی با اصل آزادی عقود و قراردادها ندارد؛ بر خلاف قانون مدنی ایران که شرط عدم مهر در نکاح را موثر درمقام نمی بیند و همچنین به نقد این موضوع پرداخته شده است و آن راتوجیه نموده‏ایم که درصورت تمایل زوجین، می‏توان با درج شرط فاسخ، از به ارث رسیدن مهر مطالبه نشده در اثر فوت زوجه به وراث وی جلوگیری کرد و روشن است که  توجه به این گونه  شروط مهجور در عرف می تواند محرکی موثر در شکل گیری خانواده های بیشتر ‌باشد.
 در نهایت به این مسئله پاسخ دادیم که تعیین مهریه زوجه چگونه باید صورت گیرد که هم حقوق زوجه محفوظ بماند و هم به ثبات و عدم انحلال بی مورد نهاد حقوقی ازدواج از طریق طلاق منجر شود، لذا درمقام رسیدگی، حکم به پرداخت مهر واجرا، ایده ی مناسبی گفته شده است که تا حدودی معضل فروپاشی سریع اجتماع خانواده برطرف گردد و نهایتاً منجر به این گردد که از شناخته شدن تأسیس مهرتحت عنوان کسب وکار خودداری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanation the dowry of wife and the effect of no-dowry condition on the stability of marriage from the Iran's law and jurisprudence perspective

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Bagheri 1
  • sajad jafari 2
  • seyed mohammad ayati najafabadi 3
1 Associate Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran
2 Lecturer at Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Iran
3 Master's student in Financial Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

In recent years, dowry payments have become an increasingly worrying issue in Iranian society. As a result, a growing number of young men tend not to get married. In this study, the primary purpose, history and amount of dowry according to the Qur’an, hadiths and jurisconsults’ sayings were discussed. Our observations showed that based on well-known jurisconsults’ opinions, there is no conflict between marriage contracts without dowry and the principle of freedom of contract, contrary to the Iranian civil law system which says no dowry marriage can be an effective way of encouraging people into marriage. Moreover, it might be possible that the inheritors of a wife would be not allowed to receive the dowry after her death if this condition was included in the couple’s agreement. The possible solution can motivate more and more people to get married. Finally, the proposed way of the dowry determination could not only guarantee wives’ rights but also prevent unreasonable divorces and promote a stable home. To conclude, the idea of compulsory payment of dowry to the wife may be an appropriate remedy for a slight decrease in the percentage of broken families and of those who see marriage as a business.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • Mahr al-Musami
  • Mahr al-Mesl
  • Mahr al-Mutah
  • No-dowry condition
  • Wife’s death