بررسی استراتژیک تلاش صلح هرمز: چالش ها و الزامات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

2 گروه حقوق، دانشگاه گناباد، گناباد، ایران

10.22034/jml.2023.704682

چکیده

تشکیل نظام امنیتی مشترک در منطقه خلیج فارس با مشارکت کشورهای حوزه خلیج فارس و به دور از هرگونه نیروی خارجی همواره بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در همین راستا، ایران، با درک این ضرورت، صلح هرمز (موسوم به HOPE) را برای جامعه هرمز در سپتامبر 2019 پیشنهاد کرده است تا چارچوبی برای دستیابی به توافقنامه امنیتی پایدار منطقه ای فراهم شود. ابتکار صلح هرمز اگرچه این ایده مثبت، درون زا، کل نگر و موضوع محور بود و پیشنهاد تجمع دولت ها بدون هیچ پیش شرطی برای حل مسائل منطقه ای با نقش فرعی قدرت های جهانی و تحت نظارت سازمان ملل متحد مطرح کرده بود، اما به دلیل ریشه دار بودن چالش های دیرینه منطقه و موازنه جدید قوا و همچنین بازنمایی ماهیت امنیت جهانی در خلیج فارس با بدبینی مورد استقبال قرار نگرفت. با وجود تشابهات فرهنگی و نیازهای مشترک بین کشورهای حوزه خلیج فارس، حضور نیروهای خارجی مانعی برای دستیابی به نظم امنیتی برای همکاری کشورهای منطقه است. تلاش صلح هرمز این توانایی و ظرفیت را دارد که زمینه را برای یک نظم امنیتی مشترک فراهم کند. این پژوهش به دنبال بیان چالش ها و راه حل های راهبردی برای دستیابی به تلاش ابتکاری صلح هرمز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic survey of Hormuz Peace Endeavour: Challenges & Requirements

نویسندگان [English]

  • abed golkarami 1
  • Seyed Mohammad Hosseini 2
1 PhD in Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Department of Law, University of Gonabad, Gonabad, Iran
چکیده [English]

The formation of a common security system in the Persian gulf region with the participation of the states of the Persian Gulf and far from any foreign forces has been always part of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. In this regard, The President of Iran, Hassan Rouhani, having realized this necessity and has proposed the Hormuz Peace Endeavour (known as HOPE )for the Hormuz Community in September of 2019 in order to provide a  framework for reaching sustainable regional security agreement in  the Hormuz community. Although, this idea was positive, endogenous, holistic and subject-oriented and proposed the gathering of states without any preconditions for resolving regional issues with the secondary role of world powers and under the auspices of the United Nations, but due to the deep-rooted and long-standing challenges of the region and the new balance of power, as well as the representation of the nature of global security in the Persian Gulf, it is still not welcomed and viewed with pessimism. Despite the cultural similarities and common needs between the countries of the Persian Gulf, the presence of foreign forces is an obstacle to achieving a security order for cooperation between the countries of the region. The Hormuz Peace Endeavour has the ability and capacity to lay the groundwork for a cooperative security order. This study seeks to express the strategic challenges and solutions to achieve the Hormuz Peace Endeavour.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hormuz Peace
  • Security
  • Persian Gulf
  • Conflict Resolution
  • Peace