کلیدواژه‌ها = موضوع‌شناسی. شبهه موضوعیه. الکل. موضوع‌شناسی الکل. طهارت. نجاست