قاعده لاضرر در حقوق زوجه از منظر حقوق ایران و فقه اهل سنت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار ، دانشگاه گروه الهیات دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه مازندران ( بابلسر)

10.22034/jml.2023.702092

چکیده

قاعده لاضرر یکی از قواعد مهم  و پرکاربرد  فقهی در نظام  حقوقی خانواده به ویژه در مبحث طلاق، نشوز و شقاق است. بسیاری از قوانین موضوعه کنونی در حقوق خانواده  متأثر از قاعده لاضرر می باشد برخی از این قواعد نیز از فلسفه مرتبط با قاعده لاضرر تأثیر گرفته اند .در این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش هستیم ؛نقش قاعده لاضرر در حقوق خانواده چیست؟
  در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیق اقوال مختلف فقهای اهل سنت با حقوق اسلام این نتیجه را می یابیم که، روابط زوجین  و حقوق آنان در خانواده  مبتنی بر نفی ضرر است به این معنا که، چنانچه وضع قانون یا اجرای قاعده ای منجر به ایراد ضرر به یکی از حقوق زوجین گردد، قاعده لاضرر جاری  می شود و حکم اولیه نفی و حکم دیگری که مانع اضرار است، جایگزین آن می شود، مانند کاربرد قاعده لاضرر در جریان طلاق در موارد عدم ایفای تکالیف در این صورت حکم اولیه که انحصار حق طلاق در ید مرد از او سلب می شود و  حاکم مرد را وادار به طلاق زوجه می نماید، فلذا قاعده لاضرر در حقوق خانواده  به صورت عام تا حدود زیادی از بروز مشکلات حقوقی در حوزۀ خانواده و حقوق زوجین جلوگیری می کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The rule of law in the rights of wife from the perspective of Iranian law and Sunni jurisprudence

نویسندگان [English]

  • abolfazl alishahi 1
  • fariba taei 2
1 Associate Professor, Department of Theology, Farhangian University, Tehran, Iran
2 Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Mazandaran University (Babolsar)
چکیده [English]

In this article, we find that the relationship between couples and their rights in the family is based on a descriptive-analytical method and the adaptation of different Sunni jurisprudents to Islamic law, meaning that if the law or the rule of law leads. Damage to one of the couples' rights, the rule of harm flows, and the initial ruling is replaced by the other, such as the use of the divorced rule in cases of failure to do so. The monopoly of divorce in the iodine is deprived of him and forces the man to divorce, so the rule of family law in general largely prevents legal problems in the family and couple's rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The rule of harm
  • divorce
  • fissure
  • nation
  • Sunni