تدابیر پیشگیری از جرایم درگاه‌های پرداخت اینترنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ استاد مدعو دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره) بروجرد ایران

10.22034/jml.2023.704670

چکیده

با گسترش جرایم مرتبط با درگاه‌های پرداخت اینترنتی،  قوانین جزایی و تعیین مجازاتهای جرائم مالی پیشگیری از جرائم مرتبط با پرداخت‌های اینترنتی با چالش‌ها و آسیب‌های جدی مواجه شده که سبب نگرانی مردم گردیده است. از این رو هدف مقاله پیش‌رو با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی واکاوی تدابیر و راهکارهای پیشگیری از آن است. اخلال در داده‌های درگاه‌های پرداخت‌های الکترونیکی، برداشت از حساب دیگران، جعل الکترونیکی ازجمله جرایم مرتبط با پرداخت‌های اینترنتی هستند. عوامل نرم‌افزاری، نبود آموزش کافی نحوه استفاده از دستگاه‌های پرداخت‌های و  نبود نظارت کافی بر آن‌ها، دسترسی غیرمجاز علیه محرمانگی و سامانه‌های رایانه‌ای بانکی، مختل کردن کارکرد سیستم رایانه‌ای، مختل کردن سیستم‌های عملیاتی بانکی ازجمله عوامل وقوع جرایم مرتبط با پرداخت‌های اینترنتی است. تدابیر پیشگیری از جرایم مرتبط با پرداخت‌های اینترنتی دارای ویژگی‌های افتراقی تدابیر پیشگیری وضعی، تدابیر پیشگیرانه فنی جهت ایمنی سایت‌ها، تکلیف به عدم افشای اطلاعات و تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به‌ویژه تدابیر پیشگیرانه محافظت مشتری از کدهای الکترونیکی، توجه مشتری به اعلامیه‌های صادره توسط موسسه مالی و اطلاع‌رسانی می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measures to prevent crimes of online payment portals

نویسندگان [English]

  • zeinab nafar 1
  • mohammad hosein pavand 2
1 Ph.D. Jurisprudence and foundations of Islamic law, University of Tehran, Tehran, Iran; Professor of Alzahra University
2 Masters of Criminal Rights and Criminology, Ayatollah University of Boroujerdi (RA) Borujerd Iran
چکیده [English]

With the spread of crimes related to online payment portals, criminal laws and setting penalties for financial crimes, the prevention of crimes related to online payments has faced serious challenges and harms, which has caused people to worry. Therefore, the aim of the upcoming article is to analyze the measures and solutions to prevent it by using the descriptive-analytical method. Disturbances in the data of electronic payment portals, withdrawals from other people's accounts, electronic forgery are among the crimes related to online payments. Software factors, lack of sufficient training on how to use payment devices and lack of sufficient monitoring of them, unauthorized access against confidentiality and banking computer systems, disrupting the functioning of the computer system, disrupting bank operational systems are among the factors of the occurrence of crimes related to Internet payments. Measures to prevent crimes related to internet payments have different characteristics, situational prevention measures, technical preventive measures for the security of websites, mandate not to disclose information and social preventive measures, especially preventive measures to protect the customer from electronic codes, customer attention to the announcements issued by the financial and information institution. Are.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Payment gateway
  • internet payment
  • criminal prevention
  • internet fraud