حل تعارض بین اصل و ظاهر در بوته‌ی قاعده پذیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

10.22034/jml.2023.708084

چکیده

اصل و ظاهر، در شمار پدیده­های فقهی حقوقی هستند که در دادرسی­ها، چه در مرحله­ی تعیین هر یک از مدعی و مدعی علیه و چه در مرحله­ی انشاء و صدور حکم، معیار و مستمسک است. این دو پدیده، گاه، هماهنگ با یکدیگر هستند و گاه، در تقابل و تعارض با یکدیگر قرار می­گیرند. اینکه به هنگام بروز تعارض بین اصل و ظاهر، کدامیک بر دیگری تقدم دارد و قاعده­ی کلی برای حل تعارض مذکور چیست، خود، محل سخن و مورد نقض و ابرام بین دانشیان فقه و حقوق شیعه است؛ از این رو، نوشتار حاضر، در راستای تبیین و نیل به این مهم، در پی استقراء موارد مذکور تعارض بین اصل و ظاهر در نوشته­های فقهی فقیهان شیعه و بیان صور تعارض و فروض قابل طرح آن در ادبیات فقه و حقوق شیعه، به بررسی نمونه­هایی چند از تعارض بین اصل و ظاهر، روی می­نهد، تا در نتیجه­ی آن، استواری فرضیه­ی قاعده پذیری تعارض بین اصل و ظاهر را نمایان سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Resolving the conflict between principle and appearance in the plant of regularity

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Jabbar Golbaghi Masoleh
Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
چکیده [English]

The essence and the appearance are among legal jurisprudential phenomena, which are the criteria in the proceedings, both at the stage of determining each of the claimant and the defendant, and at the stage of drafting and issuing a verdict. These two phenomena are sometimes in harmony with each other and sometimes they are in conflict with each other. When there is a conflict between the principle and the appearance, which one takes precedence over the other, and what is the general rule to resolve the said conflict, is itself the point of contention and violation between the scholars of Shia jurisprudence and law; Therefore, the present article, in order to explain and achieve this important, after extrapolating the mentioned cases of conflict between the principle and the appearance in the jurisprudence writings of Shia jurists and expressing the forms of the conflict and its possible assumptions in the literature of Shia jurisprudence and law, examining some examples. Some of the conflict between the principle and the appearance will be revealed, so as a result, the stability of the hypothesis of the regularity of the conflict between the principle and the appearance will be shown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principle
  • appearance
  • conflict
  • conflict between principle and appearance